Frigo-Dom obrt za usluge popravka, servisa i montaže klima uređaja

Sjedište: Alanska 33, 31000 Osijek

OIB 60070423380

Žiro račun HR 83 23400091160416234 otvoren kod Privredna banka Zagreb

Vlasnik Goran Dvojak

Kontakt telefon: 098 1949 722 ili 031 304 040

 

Gdje se nalazimo: